СТАТУТ Комунального підприємства "4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"

 


 

 

 


 

 

Основні цілі діяльності КП «4-а МКЛ ПМР»

 

   Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

   Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

- створення разом з Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-профілактичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинного (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності і післяродового періоду;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);  

- організація у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листів непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- проведення профілактичних оглядів;

- придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

- організація та проведення з’їдів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів, тощо;

- видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);

- навчально-методична, науково-дослідницька робота;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно з законодавством;

- інші функції, що випливають з покладених на Підприємство завдань.