Медико – інформаційне та

аналітичне забезпечення

Робота медико–інформаційної та аналітичної служби 4 міської клінічної лікарні забезпечується інформаційно–аналітичним відділом, який створено в січні 2007 року. До складу відділу входить кабінет обліку та статистики, АСУ діяльність яких тісно пов’язана з усіма відділами і підрозділами лікарні.

До 2007 року інформаційно–аналітичне забезпечення здійснювалось кабінетом обліку, медичної статистики і АСУ.

Безпосередній збір медичної інформації здійснює кабінет обліку і медичної статистики. В подальшому (МІАС) аналізує медико-статистичну інформацію, розробляє рекомендації для прийняття управлінських рішень.

В лікарні розроблено порядок технології заповнення облікових медичних документів і маршрути їх проходження. Також розроблено порядок інформаційного забезпечення управління закладу, яким визначається обсяг інформації та її періодичність (щоденна, щотижнева, щомісячна і т.п.).

Адміністрацією закладу здійснюються заходи щодо удосконалення медичного обліку діяльності, надання медичної допомоги та використання ресурсів, а також розвитку інформатизації.

За результатами статистичних даних і їх аналізом здійснюється планування діяльності закладу (фінансової, організаційної, клінічної і т.п.)

Медико–інформаційна служба лікарні здійснює зв'язок з управлінням охорони здоров'я міськвиконкому, Департамент ОЗ облдержадміністрації,  лікувально-профілактичними закладами міста і області. Отримує відповідні директивні і регламентуючі документи і розробляє заходи для подання на міський і обласний рівень згідно з відповідним директивним документом вищої організації.

В закладі здійснюється програмне забезпечення:

Головні спеціалізовані програмні продукти.

№ п/п

Назва

Короткий опис функцій

1

Система - Hospital System

Забезпечується введення, корекція та інформаційно-пошукова робота по слідуючим напрямам:

     - Талон амбулаторного пацієнта

     - Лікарняний лист

     - Флюорографічні обстеження

     - Рентгеноскопія

     - ОНКО огляди

   

     - Реєстратура

   

     - Підтримка бази даних по населенню в розрізі

       терапевтичних дільниць міста.

2

Оформлення медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом і довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи. Набор інформації і задруковка її в бланки відповідних державних форм

3


Національна програма "Цукровий діабет"


Облік хворих на цукровий діабет. Підготовка даних для державного реєстру хворих цукровим діабетом

4


Касові операції

Проведення платіжних операцій через банк

5

Розрахунок зарплати Операції, пов'язані з нарахуванням  і виплатою заробітної плати.

6

Персоніфікований облік (АРМ-Р) Підготовка даних для передачі до пенсійного фонду України.

7


Бухгалтерський облік                         1C бухгалтерія


Банк, касові операції,облік матеріальних цінностей (склад), рахунки 06, 07.

8

 

Система   -  MedControl


«Обробка медичної статистичної інформації»